ภาพกิจกรรม

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและพัฒนาเว็บไซต์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2558

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *