“การประเมินตามสภาพจริง” รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ

“การประเมินตามสภาพจริง” รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้่นพื้นฐานโดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *