ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 19-23 ก.ย. 2559

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 19-23 ก.ย. 2559

 • DSC_0002
  DSC_0005
  DSC_0015
  DSC_0016

  DSC_0019
 • DSC_0022
  DSC_0011
  DSC_0012
  DSC_0014
  DSC_0015
 • DSC_0023
  DSC_0026
  DSC_0041
  DSC_0046
  DSC_0051
 • DSC_0062
  DSC_0073
  DSC_0078
  DSC_0104
  DSC_0106

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *